- TÊ AMADE KIRIN -
Di Demekê Nêzîk De Di Xizmeta We De Be...