AST

Asta Yekem


Asta yekem ji bo wan kesan e ku qet bi kurdî nizanin. Kesên ku bi rêk û pêk li vê astê berdewam bikin û pêwîstîyên wê bi cih bînin, di dawîya wê de:

  • Dikarin dîyalog û nivîsên kurt û sivik bixwînin û fam bikin
  • Dikarin gotinên bingehîn ên rojane fam bikin û bi kar bînin
  • Dikarin xwe û kesên din bidin nasandin û bêjin ka bi xwe û kesên din ji ku ne, li ku dijîn û çend salî ne
  • Dikarin peywendîyê di gel kesên axêver daynin û wan fam bikin gava ku ew kes bi hêdî biaxivin

Asta Duyem


Asta duyem ji bo wan kesan e ku bi kurdîya rojane yan bi devoka xwe dizanin lê nikarin bixwînin û binivîsin û pêwîstîya wan pê heye ku kurdîya xwe pêşve bibin. Beşdarên vê astê di dawîya wê de:

  • Asta xwendin û nivîsîna wan bi kurdî di wê astê de dibe ku dikarin metnên nîsbeten dirêj bixwînin û fam bikin
  • Zehmetîyê nakêşin gava ku di gel kesên axêverên siruştî yên kurdî diaxivin, bi hêsanî wan fam dikin.
  • Dikarin metneke hêsan binivîsin

Asta Sêyem


Asta duyem ji bo wan kesan e ku bi kurdîya rojane yan bi devoka xwe dizanin lê nikarin bixwînin û binivîsin û pêwîstîya wan pê heye ku kurdîya xwe pêşve bibin. Beşdarên vê astê di dawîya wê de:

  • Asta xwendin û nivîsîna wan bi kurdî di wê astê de dibe ku dikarin metnên nîsbeten dirêj bixwînin û fam bikin
  • Zehmetîyê nakêşin gava ku di gel kesên axêverên siruştî yên kurdî diaxivin, bi hêsanî wan fam dikin.
  • Dikarin metneke hêsan binivîsin