Derneğimiz

Derneğimiz


18 Nisan 1992’de kurulan İstanbul Kürt Enstitüsü’nün KHK ile kapatıldıktan sonra İstanbul’da Kürtçeye yönelik yapılan dil hakları ihlallerinin tespitinde, Kürtçe’nin öğretimi, korunması ve geliştirilmesinde bir boşluk meydana geldi. Derneğimiz bu boşluğu gidermek için İstanbul Kürt Enstitüsü’nün çalışanları ve gönüllülerinin öncülüğünde 6 Mart 2017’de kuruldu. Derneğimizin hedef ve amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Demokratik ve çoğulcu bir kültürün geliştirilmesi için bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek; anadilin önündeki engellere dikkat çekmek amacıyla uzman kişilerin katılımıyla konferans, panel, seminer ve çalıştaylar organize etmek.
  • Dernek çalışmalarına herkesin erişebilmesini sağlamak için bir dokümantasyon merkezi kurrmak; anadili öğrenmeye, öğretmeye, ilerletmeye ve anadilin tekrar yaygınlaşmasına olanak sağlamak adına yayınlar hazırlamak.
  • Yok sayma ve hak ihlalleri konularında bir bilinç oluşturmak için anadil hakkının yok sayılmasından kaynaklanan hak ihlallerinin tespitini yapmak; görsel, işitsel ve yazılı kaynaklar hazırlamak.