VİZYON ve MİSYONUMUZ

Vizyon


Tüm halkların dil haklarının kanunlarla güvence altına alındığı ve uygulandığı çok dilli ve çok kültürlü bir dünya…

Misyon

Çok dillilik, çok kültürlülük ve Kürtçe’nin sosyolengüistik durumu üzerine konferans, panel, seminer ve çalıştaylar düzenlemek; Kürtçe okuma yazma atölyeleri ile Kürtçe konuşamayanlar için Kürtçe öğretme atölyeleri açmak; Kürtçe yayınları desteklemek ve çıkarmak; ve bu çalışmalar aracılığıyla dil, çok dillilik ve çok kültürlülük bilincini geliştirmeye katkı sunmak.