Çalışmalarımız

Çalışmalarımız


Kürtçe’nin Türkiye’de herhangi bir statüye sahip olmaması ve ayrıca çeşitli siyasi baskı ve engellemelerden dolayı Kürt halkı Kuzey’de ve Türkiye’de kendi anadilinde eğitim görememektedir.

Bu nedenle Kuzey’de ve Türkiye’de bulunan Kürtlerin büyük bir çoğunluğu kendi anadilinde okuyup yazamamaktadır. Bununla beraber devlet tarafından sistematik bir şekilde sürdürülen asimilasyon politikaları neticesinde kendi anadilini konuşamama olgusu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı Kürtçe giderek daha az konuşulan bir dil haline gelmektedir.

Bu konuda önlemler alınmadığı sürece Kuzey’de ve Türkiye’de Kürtçe’nin durumu daha da kötüye gidecektir. Kürt Araştırmaları Derneği bu konuda bir bilinç oluşturmak için konferans, panel, seminer ve çalıştaylar düzenler; Kürtçe okuma, yazma ve öğrenme atölyeleri organize eder; Kürtçe yayınları destekler ve kendisi de Kürtçe yayınlar çıkarır.