Kursê Ma

Duşto Yewin


Duşto yewin kesê ke qet kurdî nêzanê seba înan o. Kesê ke biserûber nê duştî dewam bikî û lazimîyanê ey ca biarê, peynîya ey de:

  • Şênê dîyalog û nuşteyanê kilm û şenikan biwanî û fam bikî
  • Şênê qeseyanê bingeyênan ê rojane fam bikî û bixebitnî
  • Şênê xo û kesanê bînan bidî şinasnayene û vanê ke ê bi xo û kesê binî kotî ra yê, kotî de ciwîyenê û çend serrî yê
  • Şênê kesanê qiseykerdoxan de tekilî ronê û înan fam bikî wexto ke ê kesî hêdî qisey bikî