Kürtçe Online Ders Kayıt Formu ,Forma Dersên Kurdî yên Online

Kursê Ma

Duşto Yewin


Duşto yewin kesê ke qet kurdî nêzanê seba înan o. Kesê ke biserûber nê duştî dewam bikî û lazimîyanê ey ca biarê, peynîya ey de:

  • Şênê dîyalog û nuşteyanê kilm û şenikan biwanî û fam bikî
  • Şênê qeseyanê bingeyênan ê rojane fam bikî û bixebitnî
  • Şênê xo û kesanê bînan bidî şinasnayene û vanê ke ê bi xo û kesê binî kotî ra yê, kotî de ciwîyenê û çend serrî yê
  • Şênê kesanê qiseykerdoxan de tekilî ronê û înan fam bikî wexto ke ê kesî hêdî qisey bikî