Kürtçe Online Ders Kayıt Formu ,Forma Dersên Kurdî yên Online

Kursê Ma

Duşto Yewin


Duşto yewin kesê ke qet kurdî nêzanê seba înan o. Kesê ke biserûber nê duştî dewam bikî û lazimîyanê ey ca biarê, peynîya ey de:

  • Şênê dîyalog û nuşteyanê kilm û şenikan biwanî û fam bikî
  • Şênê qeseyanê bingeyênan ê rojane fam bikî û bixebitnî
  • Şênê xo û kesanê bînan bidî şinasnayene û vanê ke ê bi xo û kesê binî kotî ra yê, kotî de ciwîyenê û çend serrî yê
  • Şênê kesanê qiseykerdoxan de tekilî ronê û înan fam bikî wexto ke ê kesî hêdî qisey bikî

Duşto Dîyin


Duşto dîyin kesê ke bi kurdîya rojane yan zî fekê xo zanê la nêşênê biwanî û binusî û wazenê ke kuya xo aver berî seba înan o. Beşdarê nê duştî peynîya ey de:

  • Duştê wendiş û nuştişê înan bi kurdî ê duştî de beno ke êdî şênê metnanê nîsbeten derg biwanî û fam bikî
  • Wexto ke ê bi kesanê qiseykerdoxanê xozayî yê kurdî de qisey kenê, zehmetî nêancenî, bi asan înan fam kenî
  • Şênê metnêko asan binusî


Duşto Hirêyin


No duşt kesê ke duştê dîyinî ra bi serkewte vîyertî seba înan o. Beşdarê nê duştî peynîya ey de:

  • Şênê bi rehetî metnêko edebî biwanî û fam bikî
  • Şênê metnêko derg bi vateyê verênan û îdyoman binusî
  • Şênê bi asanî û rehetî qisey bikî.