کۆمەڵەگەمان

کۆمەڵەگەمان


لە دوای ئەوە ک ئەنستیتۆ کوردی ئستانبۆل، یانێ ئەو ئەنستیتۆیە ک لە ساڵ 1992 دامەزریاویدن وە دەس KHK داخریا، لە بوار بەرپەرچدانەوەی لەژێرپانان ماف زوانی زوان کوردی، فێرکاری و هویرداری و ئەوزینەکردن کوردی ئستانبۆڵ تویش دابڕانێگ بوی. کۆمەڵگای ئیمە ئڕای لاوردن ئێ دابڕانە وە دەس تێکۆشەرەیل و دڵخوازەیل ئەنستیتۆ کوردی ئستانبۆلەوە لە ڕۆژ شەش مارس 2017 دامەزریا. ئامانج و مەخسەدەیل بنەمایی کۆمەڵەگەمان ئیانەسە ک ناویان تیەریم:
  • ئەنجامدان کارەیل زانستی ئڕای ئەوزینەکردن فەرهەنگێگ فرە ڕەنگ و دمۆکراتیک؛ وەڕێیەوبردن کۆنفرانس، پانل، سمینار و کارەیل کۆمەڵەیی وە بەشداری کارناسەیل ئڕای وە هویر هاوردن و نیشاندان بەربەستەیل نوای زوان داڵگی
  • دامەزرانن ناوەند دۆکیۆمێنتێگ تا مەردم بتوەنن بڕەسنە خەباتەیل کۆمەڵەگەمان؛ درسکردن نەشریەیل ئڕای فێربوین، فێرکردن، ئەوزینەکردن و لە نوو وڵاواکردن زوان داڵگی
  • سەڵماندن ئەو مافەیل لەدەسچێیە ک وە مدوو ژێرپاکردن زوان داڵگی قەومیانە و درسکردن سەرچاوەیل دینەمەنی، ژنەفتەمەنی و شیکاری ئڕای ئافراندن هۆشیاریێگ لە بوار ژێرپاکردن زوان داڵگی