کارەیلمان

کارەیلمان


وە مدوو ئەوەی ک زوان کوردی لە باکور و ترکیە هیچ جیێگ نەدریاسە پێ و لە ژێر زەخت و بەربەستەیل سیاسی، گەل کورد نیەتوەنێ وە زوان خوەی پەروەردە بوینێد

هەر وەی هۆکارە زوورم کوردەیل لە باکور و ترکیە نیەتوەنن وە زوان خوەیان بخوەنن و بنویسن. هەر ئێجوورە وە مدوو سیاسەتەیل تاواننەوە و ئاسمیلاسیۆن ک وە شێوەی سیستماتیک وە دەس دەولەت وەڕێیەو بریەن، بڕێ لە کوردەیل زوان خوەیان نیەزانن. هەر وەی هۆکارە هەرچێ وەرەو نوا چیمن قسیەکردن وە زوان کوردی لە ماڵەیل و لە دەردەیشت کەمەو بوودن

ئەگەر نوای ئێ ئاراستە نەگریەیدن، زوان کوردی لە باکور و ترکیە کەفێدە ناو ڕەوش مەترسیدارترێگ. کۆمەڵەی لێکۆلینەیل کوردی وە ئامانج درسکردن هۆشیاریێگ لە بان ئێ ڕەوشە، کارەیلێگ جوور کۆنفرانس، پانێل، سمینار و کۆمخەباتەیل وەڕێیەو بەید؛ کارگایل فێرکردن خوەنین و نویسین کوردی و فێرکردن زوان کوردی وەڕێیەو بەیدن؛ پاڵپشتی وەشانەیل کوردی کەیدن و خوەیش وەشان دەیدەو دەیشت.